Hallo ORKers en PIWers,

Jaarlijks wordt er een kennisdag georganiseerd in Burgers Zoo over inspecties van keringen. Een groot deel van jullie is hier normaal gesproken bij aanwezig. Dit jaar is er gekozen voor een hybride vorm in een aantal Burgers ZOOM bijeenkomsten verspreid over een aantal dagen. Begin oktober stonden de plaagdieren digitaal centraal en in het bijzonder werd hierbij de bever in het zonnetje gezet. De populatie bevers groeit hard en dat levert ook steeds vaker knelpunten op, bijvoorbeeld met onze dijken.

Om knelpunten met bevers op te kunnen lossen, blijkt steeds weer een grote behoefte aan informatie te bestaan. Daarom is besloten om een landelijk bever-kenniscentrum op te zetten. Rijkswaterstaat, IPO, Prorail, UvW en de Stowa zorgen hierin samen voor een netwerk van organisatie die kennis en ervaring rondom bevers delen. De samenwerking zal naar verwachting het draagvlak voor de bever vergroten en makkelijker zorgen voor oplossingen om knelpunten met bevers op te lossen. De samenwerkingsovereenkomst wordt eind 2020 bekrachtigd en naar verwachting zal het kenniscentrum medio 2021 operationeel zijn. Hiernaast vinden jullie de trailer!

De Burgers ZOOM sessie over de bevers had een zeer mooie opkomst van 90 digitale kijkers en leverde veel interessante discussies en goede vragen op. Voor diegene die de bijeenkomst gemist heeft of nog een onderdeel wil bekijken…. dat kan via de volgende links: Introductie door Ludolph, de presentatie van Vilmar en de presentatie van Hanneke.

Veel groeten en tot snel weer hopelijk

Robin