Waterweren

Deze site bundelt de belangrijkste inzichten en onderzoeken over Regionale Waterkeringen.

Deze keringen zijn onmisbaar voor de bewoonbaarheid van laag Nederland. Zij beschermen ons land tegen overstromingen vanuit regionale wateren – zoals boezemvaarten en kleinere kanalen en rivieren – of houden het water tegen als er een andere waterkering doorbreekt.

LEIDRAAD
VISIE

Uitgelichte projecten:

ORK
Wapenfeiten 2019
Landelijke Kennisdag

Uitgelichte projecten

Het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen (ORK)

Om kennis over regionale keringen te ontwikkelen en te delen, startte IPO en UvW in 2005 het ‘Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen’ (ORK). In 2020 startte de vierde fase (ORK IV, tot 2024). Een aantal speerpunten: de veiligheidsbenadering, de zorgtaak, kwalitatief toetsen en communicatie.

PROGRAMMAPLAN ORK
Technische onderzoeken

Wapenfeiten 2019

In Nederland houden we de kans op een overstroming klein. Regionale keringen spelen daarin een belangrijke rol. Via de STOWA werken provincies en waterschappen samen aan onderzoek rondom de regionale keringen. In het verslag hiernaast staan de belangrijkste stappen die in 2019 genomen zijn.

DOWNLOAD

Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

De jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen van 2020 gaat helaas niet door. De eerstvolgende kennisdag zal voor de zomer van 2021 plaatsvinden. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom het instandhouden van regionale keringen. Dit doen we in 2021 samen met de provincie Utrecht in een afwisselend programma.

VERSLAG 2019
AANMELDEN 2021

Hernieuwde visie: Verder bouwen op een goed fundament 

In 2016 hebben IPO en de UvW de visie op de regionale keringen uit 2004 geactualiseerd. De Visie scherpt de koers voor de komende jaren aan en gaat in op actuele en toekomstige thema’s en vraagstukken, zoals klimaatverandering, bodemdaling, meerlaagsveiligheid en de integrale benadering van regionale keringen in hun omgeving.

De hernieuwde Visie op de regionale waterkeringen is ontwikkeld in een samenwerking tussen waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. De visie formuleert de beleids- en kennisagenda voor het komende decennium. Deze agenda wordt uitgewerkt in ORK-III. De inhoud van deze website zal periodiek worden aangevuld met resultaten die hieruit voortvloeien.

Visie Film
VISIE RAPPORT
VISIE Samenvatting