Waterweren

Deze site bundelt de belangrijkste inzichten en onderzoeken over Regionale Waterkeringen.

Deze keringen zijn onmisbaar voor de bewoonbaarheid van laag Nederland. Zij beschermen ons land tegen overstromingen vanuit regionale wateren – zoals boezemvaarten en kleinere kanalen en rivieren – of houden het water tegen als er een andere waterkering doorbreekt.

LEIDRAAD
VISIE

Uitgelichte projecten:

ORK
Wapenfeiten 2018
Landelijke Kennisdag

Uitgelichte projecten

Het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen (ORK)

Om kennis over regionale keringen te ontwikkelen en te delen, startte IPO en UvW in 2005 het ‘Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen’ (ORK). In 2017 startte de derde fase (ORK III, tot 2020). Een aantal speerpunten: de kering in zijn omgeving, omgaan met nieuwe inzichten uit waterveiligheidsbeleid uit het Deltaprogramma en zorgplicht.

PROGRAMMAPLAN ORK
Technische onderzoeken

Wapenfeiten 2018

In Nederland houden we de kans op een overstroming klein. Regionale keringen spelen daarin een belangrijke rol. Via de STOWA werken provincies en waterschappen samen aan onderzoek rondom de regionale keringen. In het verslag hiernaast staan de belangrijkste stappen die in 2018 genomen zijn.

VERSLAG

Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 13 juni 2019 vond de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats, dit jaar bij Waternet. De dag stond grotendeels in het teken van de vraag hoe waterkeringbeheerders hun regionale keringen doelmatig op orde kunnen houden. Hiernaast kunt u een verslag en de presentaties bekijken.

VERSLAG
IMPRESSIE 2019

Hernieuwde visie: Verder bouwen op een goed fundament 

In 2016 hebben IPO en de UvW de visie op de regionale keringen uit 2004 geactualiseerd. De Visie scherpt de koers voor de komende jaren aan en gaat in op actuele en toekomstige thema’s en vraagstukken, zoals klimaatverandering, bodemdaling, meerlaagsveiligheid en de integrale benadering van regionale keringen in hun omgeving.

De hernieuwde Visie op de regionale waterkeringen is ontwikkeld in een samenwerking tussen waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. De visie formuleert de beleids- en kennisagenda voor het komende decennium. Deze agenda wordt uitgewerkt in ORK-III. De inhoud van deze website zal periodiek worden aangevuld met resultaten die hieruit voortvloeien.

Visie Film
VISIE RAPPORT
VISIE Samenvatting