Hallo ORKers,

Voordat de vakantie begint nog even een economische onderwerp: indexering. Altijd leerzaam het werken aan het ORK!

Onze regionale keringen worden aangewezen en genormeerd door de provincies. De norm die een regionale kering heeft, is onder andere gebaseerd op de gevolgen die bij een doorbraak ontstaan. Met schadeberekeningen wordt dan vastgesteld welke norm het beste bij een bepaalde regionale kering past. Dit is de IPO systematiek met bijbehorende vijf-klassen-schadetabel en ooit zo bedacht in 1999.

Probleem is alleen dat in ’99 geen prijspeil en peiljaar is aangegeven. Hierdoor zijn in de praktijk tot, pak ‘m beet, 2012 de bedragen uit de schadetabel nooit geïndexeerd. Hierna is men wel gaan indexeren, maar alleen vanuit prijsinflatie en niet vanuit economische groei. Daarnaast was ook niet aangegeven hoe geïndexeerd moet worden waardoor, afhankelijk van de rekenaar, andere schadebedragen kunnen ontstaan. Dit is natuurlijk onwenselijk.
Daarom hebben we Jarl Kind gevraagd de achtergrond inzichtelijk te maken en tegelijk een advies op te stellen hoe de schadetabel geactualiseerd kan worden. De adviesnotitie is HIER te vinden.

Hoe nu verder? Deze studie van Jarl heeft natuurlijk grote raakvlakken met de lopende studie rondom de veiligheidsbenadering. En het zou zo maar kunnen dat we over een aantal jaar de huidige schadetabel niet meer, of op en andere manier gebruiken. Maar zolang we de schadetabel wel gebruiken is een advies nodig voor het peiljaar en een uniforme manier hoe deze te indexeren. Hiervoor zal in elk geval een pragmatische keuze gedaan worden die via de BGV aan de stuurgroep wordt voorgelegd. De verwachting is dat jullie hier in oktober het antwoord op horen.

Werkze en alvast fijne vakantie

Robin