Samenhang en Communicatie 2019-07-05T09:11:21+00:00

Samenhang met de Omgeving

Regionale keringen zijn niet alleen voor de veiligheid belangrijk, maar hebben ook een functie voor landschap, natuur, recreatie of transport. Het is de uitdaging om de regionale keringen optimaal te beschermen in die dynamische omgeving.

 

ACTUELE DOCUMENTEN
Communicatie

Actueel onderzoek

Historisch onderzoek veenkaden (2019)

Dit onderzoek richt zich op het krijgen van inzicht in gedrag en sterkte van veenkaden vanuit een historisch perspectief. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de sterkte en gedrag van de huidige veenkaden.

RAPPORT

Communicatie

Jaarlijks wordt een Landelijke Kennisdag Regionale Keringen georganiseerd. Deze dag is bedoeld om kennis, ervaringen en nieuwe inzichten rondom de regionale keringen te delen.

 

Kennisdag 2018

Op donderdag 21 juni vond in het Provinciehuis Noord-Brabant in Den Bosch de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Aan de orde kwam onder meer het Ontwikkelingsprogramma Regionale keringen ORK. Ook werd de ‘Handreiking Borging van waterveiligheid bij niet-primaire keringen’ gepresenteerd, waaruit bleek dat er meerdere wegen naar een waterveiligheid kunnen leiden. De dag stond onder leiding van Ben van den Reek, coördinator Hoogwaterbescherming van de provincie Noord-Brabant.

VERSLAG
IMPRESSIE