Hallo ORKers,

Vandaag is een mooi moment om te vertellen dat het Programmaplan ORK (PORK voor intimi) op de website staat, zie deze LINK. We zijn begin dit jaar redelijk geluidloos van ORK – III naar ORK – IV gegaan, maar hebben wel onszelf te tijd gegund om na te denken over wat nu de relevante onderwerpen zijn voor de periode tot 2024.

Vanuit de visie hoek zijn dit natuurlijk de ‘veiligheidsbenadering’ en de ‘zorgplicht’, maar ook bijvoorbeeld advisering over de indexering van de ROR schadetabel. Nieuw in dit programmaplan is de keuze om het trekkerschap voor de verschillende onderwerpen bij leden van de BGV te leggen. Op deze manier wordt de voortgang van de verschillende onderwerpen beter georganiseerd.

Voor het eerste onderwerp, de veiligheidsbenadering, is de trekker inmiddels bekend. Sterker nog, omdat dit onderwerp van zo’n wezenlijk belang is, is gekozen voor een duo trekkerschap zodat zowel de waterschappen als de provincies vertegenwoordigd zijn. Dit duo ga ik nu bekend maken…. het zijn…. Dianne en Cees! Super dat jullie dit willen doen en zo hebben we ook gelijk een goede verbinding gemaakt tussen de BGV en de BGT. Voor de andere onderdelen worden nog trekkers gezocht, maar dat gaat goed komen.

Vanuit techniek zullen we ons de komende jaren vooral richten op technische ondersteuning voor de veiligheidsbenadering en op het kwalitatief toetsen, oftewel hoe kunnen we verantwoord een eerder opgesteld veiligheidsoordeel overnemen? Ook zal meer aandacht naar het beheer en onderhoud gaan nu een groot deel van de regionale keringen op orde zijn. Veel leesplezier in het PORK-IV.

Nog even wat anders. Hoe doen jullie dat eigenlijk thuis met lesgeven en werken op één dag? Ik ben blij dat wij de taken thuis een beetje kunnen verdelen waardoor het allemaal wel te doen is, maar om nu te zeggen dat er ergens tijd over is om zelf te relaxen… ik denk dat ik volgende week maar een dag vrij neem, effe lekker een dagje thuis.

Veel groeten en een fijne werkweek!

Robin