Ontwerp en Verbeteren 2019-07-05T09:06:01+00:00

Ontwerpen en Verbeteren

Als een kering niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen moet de kering worden verbeterd. Daarvoor moet ofwel de kering worden versterkt ofwel de hydraulische belasting op de kering worden verminderd door ingrepen in het watersysteem.

Een belangrijk verschil tussen het ontwerpen van een kering en het toetsen ervan is de beoogde lange levensduur van de kering (in vergelijking met de peildatum van een toets op veiligheid). Daarom is het belangrijk hoe met voorziene toekomstige ontwikkelingen en de onzekerheden daarbij wordt omgegaan.

Aanbevelingen voor het ontwerpen zijn beschreven in separate ontwerprichtlijnen. Hierbij is eveneens weer onderscheid gemaakt in de verschillende typen regionale waterkeringen.

 

ACTUELE DOCUMENTEN

Actuele documenten

Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden (2009)

Deze Handreiking beschrijft verschillende aspecten van het verbeteren van de veiligheid van een boezemkade. Daarbij wordt ingegaan op het verbeteren van de kade zelf, als op het reduceren van de hydraulische belasting.

DOWNLOAD

Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Waterkeringen langs regionale rivieren (2009)

Deze handreiking heeft betrekking op het ontwerpen en verbeteren van de waterkeringen langs regionale rivieren.

 

DOWNLOAD