Beheer, Onderhoud en Droogte

Bij de waterkeringbeheerders leeft het besef dat beheer en onderhoud goed geborgd moeten zijn voor het waarmaken van de bestuurlijke verantwoordelijk. Het werken in een gesloten beheercyclus vanuit de optiek van de zorgplicht en assetmanagement vormt één van de kernopgaven voor de komende jaren.

Droogte wordt een steeds belangrijker aspect voor de regionale keringen. Binnen het ORK besteden we hier aandacht aan.

ACTUELE DOCUMENTEN
NIEUW ONDERZOEK
DROOGTE ALERTERING

Actuele onderzoeken

Evaluatie droge zomer 2018

Een overzicht is opgesteld van de wijze waarop individuele waterbeheerders zijn omgegaan met hun waterkeringen tijdens de langdurige droge zomer van 2018. Het rapport laat interessante verschillen zien en heeft ook enkele waardevolle inzichten opgeleverd. Waterschappen kunnen met dit overzicht het nodige van elkaar leren.

DOWNLOAD

Acties Waterkeringen Droogte 2019

Van een aantal waterschappen wordt tijdens het droogteseizoen bijgehouden wat voor maatregelen wanneer zijn genomen voor de waterkeringen. Deze informatie is gebundeld in dit groeidocument en wordt geupdate wanneer het neerslagtekort verder oploopt. Dit kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de acties die waterschappen nemen voor verdrogende keringen.

DOWNLOAD

Nieuw onderzoek

Droogtescan keringen

De meteorologische droogte, zoals die te zien is in de droogtemonitor, vormt nog geen maatlat voor de droogte van de kaden zelf. Inspectie van de kaden blijft een belangrijke schakel. Binnen het ORK wordt onderzocht hoe inzicht verkregen kan worden in de waterhuishouding van boezemkades in tijden van langdurige droogte. Hierbij worden vlakdekkende bodemvochtschattingen op basis van satellietdata vergeleken met in-situ metingen van de grondwaterstand en de vochtigheid van de onverzadigde zone, op 10 locaties (dwarsraaien) in west Nederland. Streven is deze waarnemingen te koppelen aan de stabiliteit van de kaden. Dit onderzoek wordt in samenwerking uit gevoerd met Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard.