Beheer en Onderhoud 2019-01-25T10:23:53+00:00

Beheer en Onderhoud

Bij de waterkeringbeheerders leeft het besef dat beheer en onderhoud goed geborgd moeten zijn voor het waarmaken van de bestuurlijke verantwoordelijk. Het werken in een gesloten beheercyclus vanuit de optiek van de zorgplicht en assetmanagement vormt één van de kernopgaven voor de komende jaren.

In ORK-III is cyclisch beheer en onderhoud  daarom één van de beleidssporen.

NIEUW ONDERZOEK

Nieuw onderzoek

Zoals vastgelegd in de hernieuwde visie op de regionale keringen, wordt in het ontwikkelingsprogramma (ORK-III) extra aandacht besteed aan de uitwerking van een beleidsagenda. De thema’s (of ‘beleidssporen’) die worden opgepakt, overstijgen de techniek en zijn meer bestuurlijk van aard.
Het onderzoek dat relevant is voor beheer en onderhoud richt zich vooral op de zorgplicht. Alle beheerders van primaire keringen hebben de afgelopen periode de zorgplicht voor primaire keringen ingericht of zijn daar mee bezig.
Doel van het onderzoek voor regionale keringen is het in beeld brengen van de manier waarop de zorgplicht voor regionale keringen invulling zou kunnen krijgen. Ook de verhoogde prestatievereisten als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering spelen mee (bijvoorbeeld extra inspecties en tijde van extreme droogte).