Beheer en Onderhoud

Bij de waterkeringbeheerders leeft het besef dat beheer en onderhoud goed geborgd moeten zijn voor het waarmaken van de bestuurlijke verantwoordelijk. Het werken in een gesloten beheercyclus vanuit de optiek van de zorgplicht en assetmanagement vormt één van de kernopgaven voor de komende jaren.

In ORK-III is cyclisch beheer en onderhoud  daarom één van de beleidssporen.

ACTUELE DOCUMENTEN
NIEUW ONDERZOEK

Actuele onderzoeken

Evaluatie droge zomer 2018

Een overzicht is opgesteld van de wijze waarop individuele waterbeheerders zijn omgegaan met hun waterkeringen tijdens de langdurige droge zomer van 2018. Het rapport laat interessante verschillen zien en heeft ook enkele waardevolle inzichten opgeleverd. Waterschappen kunnen met dit overzicht het nodige van elkaar leren.

DOWNLOAD

Acties Waterkeringen Droogte 2019

Van een aantal waterschappen wordt tijdens het droogteseizoen bijgehouden wat voor maatregelen wanneer zijn genomen voor de waterkeringen. Deze informatie is gebundeld in dit groeidocument en wordt geupdate wanneer het neerslagtekort verder oploopt. Dit kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de acties die waterschappen nemen voor verdrogende keringen.

DOWNLOAD

Nieuw onderzoek

Zoals vastgelegd in de hernieuwde visie op de regionale keringen, wordt in het ontwikkelingsprogramma (ORK-III) extra aandacht besteed aan de uitwerking van een beleidsagenda. De thema’s (of ‘beleidssporen’) die worden opgepakt, overstijgen de techniek en zijn meer bestuurlijk van aard.
Het onderzoek dat relevant is voor beheer en onderhoud richt zich vooral op de zorgplicht. Alle beheerders van primaire keringen hebben de afgelopen periode de zorgplicht voor primaire keringen ingericht of zijn daar mee bezig.
Doel van het onderzoek voor regionale keringen is het in beeld brengen van de manier waarop de zorgplicht voor regionale keringen invulling zou kunnen krijgen. Ook de verhoogde prestatievereisten als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering spelen mee (bijvoorbeeld extra inspecties en tijde van extreme droogte).