Over robinbiemans

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far robinbiemans has created 18 blog entries.

2 februari 2021: Pilot Alblasserwaard

Hallo ORKers,

Ondertussen wel bekend, maar voor de zekerheid nog maar een keer: de hoofdvraag voor het ORK is of de huidige veiligheidsbenadering aangepast moet worden. We willen namelijk graag dat de regionale keringen doelmatiger en beter uitlegbaar bescherming kunnen geven. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag worden verschillende pilots uitgevoerd die bouwstenen leveren voor de uiteindelijke besluitvorming. Een van die pilots is samen met Rivierenland in de Alblasserwaard uitgevoerd. Het rapport is gereed en HIER te vinden.

In de pilot is gekeken of de huidige norm voor de regionale keringen nog steeds passend is bij een veranderd watersysteem en of de investeringskosten in verhouding staan met de voorkomen schade. Strikt geredeneerd vanuit die schade zou een verlaging van de veiligheidsnorm mogelijk zijn. In de Alblasserwaard is het handhaven van het huidige profiel in combinatie met goed beheer en onderhoud waarschijnlijk doelmatiger dan het versterken van de keringen. Dit is een conclusie die waarschijnlijk ook voor veel andere polders in Nederland geldt en daarom de moeite waard om in de toekomst verder onder de loep te nemen.

Echter, om de kosten-baten analyse goed uit te voeren is een overstromingskans nodig. Uit dit onderzoek in de Alblasserwaard blijkt dat ook met de (huidige) overschrijdingskansbenadering gewerkt kan worden. Alleen is hier wel een expliciete relatie tussen de overschrijdings- en overstromingskans noodzakelijk. In het verleden is hier al eens een omrekeningsfactor voor bepaald… we kennen hem wel… Factor 5. Probleem is alleen dat de onderbouwing van deze factor nogal mager is. In toekomstige pilots zal daarom ook gewerkt worden aan een betere onderbouwing van deze factor.

Een andere interessante conclusie uit deze studie is dat het voor keringen met een lage norm (oftewel een hoge overstromingskans vanuit een geringere te beschermen waarde) juist de eisen vanuit dagelijks beheer maatgevend zijn in plaats van de sterkte eisen van de kering. Ook dit zal in toekomstige pilots worden verkend.

Binnenkort weer meer over dit onderwerp, voor nu: werkze en tot de volgende keer

Robin

Door |2021-02-02T07:52:30+01:00februari 2nd, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 2 februari 2021: Pilot Alblasserwaard

11 januari 2021: De beste ORK wensen!

Hallo ORKers,

De beste wensen voor 2021! Zoals jullie misschien is opgevallen, zitten we nog steeds in een lockdown. Dus in dat opzicht is er niet veel veranderd sinds de eerste blog van maart vorig jaar. Maar in andere opzichten zijn er gelukkig wel stappen gezet die dit jaar tot nieuwe, vernieuwde of bevestigende inzichten zullen leiden. Hierbij alvast een tipje van de sluier van wat jullie van ons dit jaar kunnen verwachten…

Op dit moment wordt, ten aanzien van de zorgplicht bij regionale keringen, een inventarisatie uitgevoerd bij beheerders en toezichthouders. De verwachting is dat dit begin februari tot een advies leidt hoe dit verder opgepakt kan worden.

2021 zal daarnaast in het teken staan van pilots rondom de veiligheidsbenadering. Aan de ene kant worden deze maand de pilots bij Rivierenland en HHNK afgerond en tegelijk worden deze maand nieuwe pilots in de startblokken gezet die ons zullen gaan helpen om tot een beter passende veiligheidsbenadering te komen. Nadat we eind januari weer met de werkgroep bij elkaar zijn geweest zal ik hier verder op in gaan.

Naast deze grote onderwerpen zullen we ons ook buigen over kleinere vraagstukken zoals een aanpassing in de leidraad ten aanzien van de hoogte-toets. En zullen we, naar aanleiding van de ROR, een advies opstellen over hoe in het vervolg om te gaan met de schadebedragen-tabel en de indexering daarvan. Ook komen onderwerpen als waterschapshistorie en de bever aan bod.

Zo alles bekijkend lijkt ook 2021 weer een mooi ORK-jaar te gaan worden!

Veel groeten en werkze

Robin

Door |2021-01-14T06:59:33+01:00januari 11th, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 11 januari 2021: De beste ORK wensen!

3 december 2020: de stuurgroep aan het stuur

Hallo ORKers,

Deze week is de stuurgroep van het ORK weer bij elkaar geweest. Op een of andere manier vind ik die bijeenkomsten altijd spannend terwijl ik weet dat ze altijd goed gaan. Stom van mezelf om dit spannend te vinden, maar ik krijg dat gevoel nooit uitgezet van te voren.

Maar goed, het was weer een prettig overleg met als belangrijkste onderwerpen: het jaarplan voor 2021 en de veiligheidsbenadering. Het jaarplan voor volgend jaar is vastgesteld en laat zien welke onderwerpen volgend jaar aandacht gaan krijgen.

Rondom de veiligheidsbenadering zijn inmiddels een aantal onderzoeken afgerond of in ver gevorderd stadium en we kunnen ondertussen concluderen dat er geen argumenten gevonden zijn die een expliciete keuze voor behoud van de huidige benadering of een overstap naar de primaire systematiek motiveren of zelfs vereisen. Wel lijkt duidelijk dat de huidige benadering tenminste verbetering verdient. Voor de stuurgroep was dit aanleiding genoeg om al een beetje voor te sorteren op de conclusie dat een overstap naar de primaire systematiek niet nodig is, maar dat gezocht moet worden in maatwerk. Hiervoor zullen volgend jaar een aantal pilots uitgevoerd worden met als doel te kijken of we deze conclusie definitief kunnen trekken en om te kijken of verbetervoorstellen van de huidige benadering ook echt wat opleveren als het gaat om doelmatigheid, uitlegbaarheid en pragmatisme. Kortom, we kunnen weer verder en ik wens echt ieder onderzoeksprogramma zo’n stuurgroep die op een prettige en betrokken manier op de juiste hoofdlijnen weet te sturen.

Voor ik dit bericht afsluit moet ik jullie nog het volgende melden: de handmatige hertellingsprocedure is afgerond en ik kan jullie eindelijk melden wie de 100e volger van mijn blog is. Rapapa… dat is Bart Vonk. Welkom Bart, hierbij de digitale felicitaties en hiernaast een foto hoe we dit heugelijke moment eigenlijk hadden willen vieren.

Werkze en succes met de laatste loodjes richting kerst

Robin

Door |2020-12-03T15:15:43+01:00december 3rd, 2020|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 3 december 2020: de stuurgroep aan het stuur

17 november 2020: rekenkracht!

Hallo ORKers,

Een heugelijk moment! We hebben ondertussen meer dan 100 blog volgers. Dat we dat ooit mochten bereiken… Nu vragen jullie je natuurlijk af wie de 100e aanmelder was. Daarvoor is zojuist een hertellingsprocedure gestart en wordt hopelijk in de volgende blog bekend gemaakt.

En of het niet genoeg was… ik kreeg ook de vraag of ik in de blog aandacht wilde besteden aan een bepaald onderwerp. Geweldig, dankjewel!

De vraag voor aandacht gaat uit naar PROMOTOR, een probabilistisch berekeningsmodel. Er is namelijk een nieuwe versie van dit model ontwikkeld, dit keer in samenwerking met HHNK. Voor wie gelijk de diepte in wil, HIER is de handleiding. Simpel gezegd berekent dit model hoe hoog een dijk moet zijn om te voldoen aan de veiligheidsnorm. Op het moment dat je de invoer op orde hebt, kan je op een relatief simpele manier veel berekeningen uitvoeren op een uniforme en vooral minder conservatieve manier. Dit vraagt vooraf natuurlijk wel inspanning. Zo moet je de invoerdatabase op orde hebben en moet je de statistiek weten (boezemwaterstand als gevolg van neerslag, geschematiseerde dwarsprofielen en de geometrie van uitvoerlocaties). Maar als je dit hebt dan is PROMOTOR zeker een handig instrument.

Nu werken we wel vaker aan instrumenten die geautomatiseerd helpen bij toetsingen. DAM is hier ook een goed voorbeeld van. Dat doet me denken aan de landelijke kennisdag die twee jaar geleden in Brabant is gehouden. Daar is het gebruik van DAM toegelicht door Jan Willem Evers. Hiernaast een link zodat jullie deze toelichting nog een keer kunnen bekijken. Bedankt Jan Willem, bedankt HHNK, bedankt alle waterschappen voor jullie inzet bij het ORK!

Werkze

Robin

Door |2020-11-16T08:10:26+01:00november 16th, 2020|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 17 november 2020: rekenkracht!

14 oktober 2020: The Good, the Bad, the Bever

Hallo ORKers en PIWers,

Jaarlijks wordt er een kennisdag georganiseerd in Burgers Zoo over inspecties van keringen. Een groot deel van jullie is hier normaal gesproken bij aanwezig. Dit jaar is er gekozen voor een hybride vorm in een aantal Burgers ZOOM bijeenkomsten verspreid over een aantal dagen. Begin oktober stonden de plaagdieren digitaal centraal en in het bijzonder werd hierbij de bever in het zonnetje gezet. De populatie bevers groeit hard en dat levert ook steeds vaker knelpunten op, bijvoorbeeld met onze dijken.

Om knelpunten met bevers op te kunnen lossen, blijkt steeds weer een grote behoefte aan informatie te bestaan. Daarom is besloten om een landelijk bever-kenniscentrum op te zetten. Rijkswaterstaat, IPO, Prorail, UvW en de Stowa zorgen hierin samen voor een netwerk van organisatie die kennis en ervaring rondom bevers delen. De samenwerking zal naar verwachting het draagvlak voor de bever vergroten en makkelijker zorgen voor oplossingen om knelpunten met bevers op te lossen. De samenwerkingsovereenkomst wordt eind 2020 bekrachtigd en naar verwachting zal het kenniscentrum medio 2021 operationeel zijn. Hiernaast vinden jullie de trailer!

De Burgers ZOOM sessie over de bevers had een zeer mooie opkomst van 90 digitale kijkers en leverde veel interessante discussies en goede vragen op. Voor diegene die de bijeenkomst gemist heeft of nog een onderdeel wil bekijken…. dat kan via de volgende links: Introductie door Ludolph, de presentatie van Vilmar en de presentatie van Hanneke.

Veel groeten en tot snel weer hopelijk

Robin

Door |2020-11-13T13:30:30+01:00oktober 13th, 2020|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 14 oktober 2020: The Good, the Bad, the Bever

30 september 2020: instabiele teensloten

Hallo ORKers,

Pas geleden was er weer een bijeenkomst van de begeleidingsgroep techniek van het ORK. Dit keer digitaal natuurlijk, maar desondanks toch een leuke bijeenkomst. En zoals altijd bleek het aantal onderwerpen weer groter dan de beschikbare tijd. In de bijeenkomst gaf Niek Bosma van het Wetterskip een toelichting over instabiliteit van slootoevers. Een toelichting die ook zomaar buiten Fryslân interessant kan zijn en daarom onderwerp van deze blog… je zult er maar last van hebben.

Het is namelijk zo dat in het werkgebied van Niek de komende jaren geëxperimenteerd zal worden met flexibele polderpeilen. Het gaat hierbij niet zomaar om een paar centimeter variatie, maar dit kan wel oplopen tot 50 cm. Dit levert risico’s op voor de stabiliteit van oevers.

Vanuit het perspectief van regionale keringen is instabiliteit van teensloten een veel voorkomend bezwijkmechanisme. Mede daardoor onderzoekt het Nederlands Meetinstituut (NMI) samen met een aantal waterschappen de sturende factoren en processen die leiden tot oeverafkalving. De oorzaken van afkalving blijkt zeer divers (zie ook het figuur).

Mocht je nu stabiele oevers willen houden dan zul je moeten zorgen dat er zorgvuldig gebaggerd wordt. Onzorgvuldig baggeren trekt het fundament onder het talud weg. Ook is het goed te zorgen dat de tijdsduur van lage peilen zo kort mogelijk wordt gehouden en als het dan toch moet liefst met kleine stappen. Lage peilen leiden namelijk tot veenoxidatie, zeker als het peil onder de begroeiingsgrens komt te liggen.

Dit lopende onderzoek bij het NMI heeft ook een mooi raakvlak met het ORK onderzoek “toetsen op degradatie”, als de berm van de sloot namelijk langzaam afkalft, kan je als beheerder de vraag stellen: is de afkalving substantieel en zo nee, kan ik daarom een eerder toetsresultaat gewoon overnemen.

Hartelijke groet en werkze

Robin

Door |2020-11-13T13:30:30+01:00september 29th, 2020|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 30 september 2020: instabiele teensloten

2 september 2020: zorgplicht voor de regionale keringen

Hallo ORKers,

Het is weer even geleden, maar daar zijn we weer. De vakantie was lekker en dit keer in Nederland. Voor de temperatuur hoefde je het ook niet veel verder te zoeken trouwens. Toen Nederland op zijn heetst was, zijn wij naar het exotische Ameland vertrokken en na een aantal relaxte weken weer met de voorlopers van storm Francis teruggewaaid.

Het werk gaat dus weer beginnen en er komen bij ORK weer een heel aantal leuke onderwerpen voorbij de komende maanden. Een van die onderwerpen is de zorgplicht voor de regionale keringen, of zoals sommigen die liever noemen: de zorgtaak. We willen graag de consequenties van sturing op de zorgtaak in beeld brengen. Vervolgens willen we goede afspraken tussen toezichthouder en beheerder ontwikkelen over het uitvoeren van de zorgtaak en de invulling van het toezicht daarop.

Een aantal waterschappen zijn hier al in meer of mindere mate mee bezig zoals Aa en Maas, HHNK en Vallei en Veluwe. De ervaringen van deze waterschappen gebruiken we om te kijken of we tot een landelijke aanpak kunnen komen. Hierbij ontstaan vervolgens ook kansen om door een goede invulling van de zorgtaak doelmatiger om te gaan bij toetsing en verbetering van de regionale keringen.

Vanuit het ORK zal Aart Los trekker worden van dit onderwerp. Aart: super dat je dit oppakt, maar het is natuurlijk ook op je lijf geschreven gezien je rol bij de Unie. Als iemand vragen of slimme opmerkingen heeft ten aanzien van de zorgtaak regionaal, dan horen wij dat graag.

Veel groeten en werkze weer!

Robin

Door |2020-11-13T13:30:30+01:00september 1st, 2020|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 2 september 2020: zorgplicht voor de regionale keringen

1 juli 2020: Gefeliciteerd Luis!

Hallo ORKers,

Luis Benavides Narvaez is vast niet bij jullie allemaal bekend, maar daar zal ik nu verandering in brengen. Luis heeft namelijk aan de Hogeschool van Amsterdam een afstudeervak gedaan wat ook voor ons relevant is. In zijn studie probeert hij een realistischer beeld van de buitenwaartse stabiliteit bij regionale keringen te krijgen. Bij toetsingen worden de buitentaluds namelijk vaak afgekeurd terwijl dat niet aansluit bij het gevoel van de beheerder. Onrealistische toetsresultaten, lijkt het dus.

In het afstudeervak richtte Luis zich op het verkrijgen van een meer realistisch beeld van de berekende stabiliteit van buitentaluds van boezem- en kanaalkaden. Uitgevoerde gevoeligheidsanalyses tonen aan dat de cohesie van de grond in het kadelichaam, de helling van het buitentalud en de mate van na-ijling van de grondwaterstand significante invloed op de berekende stabiliteit hebben. Het toepassen van voorzichtige en dus ongunstige waarden leiden daardoor al snel tot een erg lage berekende stabiliteit. Zodoende wordt bij een toets op veiligheid aanbevolen deze kenmerken goed te bepalen, omdat het hanteren van veilige waarden vrijwel zeker tot het afkeuren op de buitenwaartse stabiliteit leidt. Gezien de grote invloed, verdient het sowieso aanbeveling de onder water! toestand van het buitentalud goed te inspecteren, omdat aantasting door graverij of erosie tot een sterke afname van de stabiliteit leidt.

Gisteren heeft Luis zijn eindpresentatie gegeven. Een duidelijke presentatie van een goed uitgevoerd onderzoek. De begeleiders hebben hem dan ook met een 8,9 beloond. Gefeliciteerd Luis! Het rapport wordt ook uitgebracht als Stowa rapport, maar voor wie niet kan wachten tot het zover is en het niet erg vindt om 20 Mb te downloaden… HIER kan je hem al inzien.

Veel werkplezier en tot de volgende blog.

Robin

Door |2020-11-13T13:30:30+01:00juni 30th, 2020|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 1 juli 2020: Gefeliciteerd Luis!

17 juni 2020: Droogtescan!

Hallo ORKers,

Dat het droog is, ondanks de regen van afgelopen dagen, is ondertussen geen nieuws meer. Vraag blijft wel wat de meteorologische droogte nu betekent voor de droogte van de kaden zelf. Ondanks dat inspecties van de kaden een belangrijke schakel zal blijven vormen, zouden we toch ook graag op een andere manier geïnformeerd willen worden wanneer droogtegevoelige kaden te droog worden. Daarom is dit jaar een onderzoek gestart onder de naam ‘droogtescan’. Samen met hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard proberen we inzicht te krijgen in de waterhuishouding van boezemkades in tijden van langdurige droogte. En het treft… we lijken er in geslaagd om het droogste jaar van de afgelopen eeuw te kiezen.

Wat we in de droogtescan doen komt er in het kort op neer dat satellieten vlak dekkende schattingen leveren van hoe droog de kering is. Deze schattingen worden vergeleken met een tiental raaien met peilbuizen die de daadwerkelijke droogte in de kade meten. De afgelopen maanden is gewerkt aan een applicatie waarin de satellietgegevens zichtbaar worden gemaakt en zijn de peilbuizen geplaatst en afgesteld. Sinds een paar weken wordt er ook echt gemeten. Het zou mooi zijn als deze methode in de toekomst operationeel wordt omdat dan beter risico-gestuurd geïnspecteerd kan worden en daardoor zorgvuldiger inspecteurs ingezet kunnen worden. Want man-kracht is schaars in tijden van extreme droogte.

Op onze website is meer uitleg te vinden over wat we met de droogtescan doen. Daarnaast is een film gemaakt door Stefan Flos. De film staat hiernaast en laat op een mooie manier het werk zien van een aantal vakmensen.

Veel groeten, werkze en tot de volgende keer

Robin

Door |2020-11-13T13:30:30+01:00juni 17th, 2020|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 17 juni 2020: Droogtescan!

3 juni 2020: Waterrobuust Zwolle

Hallo ORKers,

De pilot Zwolle is afgerond! Dat is mooi nieuws. Oorspronkelijk hadden we bij deze pilot het idee om met een scrum methode snel, in een maandje of drie, tot antwoorden op de onderzoeksvragen te komen. Ik heb even teruggekeken en het startoverleg was op 4 oktober 2018. Het scrummen is dus niet helemaal van de grond gekomen. Maar het is wel gelukt om tot een samenwerking te komen tussen provincie, waterschap en gemeente en dat maakt de pilot bijzonder en waardevol.

Met de pilot Zwolle hebben we bereikt dat we ook andere mogelijkheden laten zien om een gebied op een doelmatige manier te beschermen tegen hoog water. Met de pilot geven we een eerste aanzet hoe we slim kunnen investeren om op een optimale manier de veiligheid van een dynamisch gebied te kunnen bereiken, door bijvoorbeeld het plaatsen van een gemaal of slimme ruimtelijke inrichting. Vroeger werd dit afwentelen genoemd… en dat is natuurlijk niet aardig. Maar door het juist samen op te pakken is het in een keer geen afwentelen meer, maar los je gewoon samen een probleem op! Dat we daar niet eerder op zijn gekomen.

Bij deze wil ik het Zwolle team hartelijke bedanken voor het mee denken én werken. Dianne, Marieke, Mirjam, Andreas, Toin, Ronald en Ferdi bedankt hiervoor.

Hartelijke groet en werkze

Robin

Door |2020-11-13T13:30:30+01:00juni 3rd, 2020|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 3 juni 2020: Waterrobuust Zwolle
Go to Top