Over robinbiemans

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far robinbiemans has created 29 blog entries.

23 september 2021: droge dijken.

Hallo ORKers,

Ok… het is dat dit jaar niet heel droogt geweest, maar het onderwerp ‘droogte’ blijft natuurlijk wel relevant. Ook als het om droogte en keringen gaat.

Daarom is begin deze maand een online workshop georganiseerd over droogte en dijken. In drie presentatie kwamen verschillende onderwerpen op een hele leuke manier samen. In de presentaties werd onder andere de relatie duidelijk tussen vegetatie op de dijk en bodemvocht in de kering en werd bekeken hoe droogte eigenlijk in het beoordelingsinstrumentarium (BOI) van de primaire keringen is opgenomen. Omdat de onderwerpen zo interessant zijn, heb ik de presentatie ook op onze droogtepagina gezet. HIER zijn ze te vinden.

Het aantal onderwerpen waar ik over wil vertellen is groot op dit moment, maar volgende keer neem ik jullie denk ik mee op excursie. Hoe relaxed is dat… gewoon samen op pad, maar dan zonder reistijd.

Werkze

Robin

Door |2021-09-23T08:13:22+01:00september 23rd, 2021|Berichten|Reacties uitgeschakeld voor 23 september 2021: droge dijken.

3 september 2021: zomercalamiteiten.

Hallo ORKers,

Niet direct ORK, maar toch heel nauw met ons verbonden…. De ‘kennisdag instandhouding waterkeringen’ gaat helaas niet door.

Maar er is toch een alternatief voor de kennisdag. De hoogwatercalamiteiten van afgelopen zomer bieden namelijk een ‘mooie’ aanleiding om daar op in te zoomen. In een digitale bijeenkomst zullen we worden meegenomen naar een drietal plekken waar het afgelopen zomer mis ging. Dit gebeurt door de ogen van de beheerder en daardoor erg herkenbaar: hoe ging Waterschap Limburg om met het tekort aan capaciteit om het gehele areaal te kunnen controleren. Welke acties onderneemt Rijnland nu om de kadedoorbraak bij Reeuwijk in beeld te brengen en te herstellen. En tot slot worden we door Vallei en Veluwe meegenomen naar de afschuiving van de Hoendijk bij Hattem. Kortom een erg interessant programma die in bizar korte tijd is samengesteld. Hulde en dank voor onze collega beheerders die hier zo voortvarend bij hebben geholpen. Wie mee wil genieten… HIER is een aanmeldingslink.

De vakantie zit er weer op voor de meeste collega’s. Veel werkplezier en ik hoop jullie weer wat vaker in het echt te zien in een mooie combinatie van thuis en op kantoor werken.

Robin

Door |2021-09-06T07:06:13+01:00september 6th, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 3 september 2021: zomercalamiteiten.

5 augustus 2021: Kadedoorbraak Reeuwijk

Hallo ORKers,

Het speculeren is begonnen… wat kunnen we leren van de het bezwijken van de kade bij Reeuwijk?

In het nieuws zijn er al een aantal theorieën langsgekomen hoe de kade heeft kunnen bezwijken. Maar het Hoogheemraadschap van Rijnland is in de lead bij het bepalen van de oorzaak en zal hierbij waarschijnlijk ook de nodige expertise inschakelen. Daarnaast hebben STOWA en WVL in elk geval hun kennis aangeboden om mee te denken waar dat nodig. Daarbij zullen we ook jullie via de begeleidings- en expertgroepen van het ORK betrekken.
Naast het achterhalen van de oorzaak is het natuurlijk ook interessant te weten wat deze gebeurtenis nu betekent voor andere gelijksoortige regionale keringen. Voor het beantwoorden van deze vraag willen we ook graag samen optrekken met Rijnland en alle andere waterschappen via het ORK. We hebben in elk geval goede samenwerkingservaring bij de Leendert de Boerspolder!

Ondanks dat wij voor onderbouwd onderzoek staan, is speculeren soms ook erg leuk. Daarom mogen jullie bij mij jullie gedachten en ideeën melden. Diegene die, na het onderzoek van Rijnland, het dichtst bij de werkelijkheid blijkt te zitten, krijgt een eervolle vermelding in mijn blog.

Geniet van de vakantie!

Robin

Door |2021-08-06T09:34:32+01:00augustus 5th, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 5 augustus 2021: Kadedoorbraak Reeuwijk

22 juli 2021: indexeren kun je leren…

Hallo ORKers,

Voordat de vakantie begint nog even een economische onderwerp: indexering. Altijd leerzaam het werken aan het ORK!

Onze regionale keringen worden aangewezen en genormeerd door de provincies. De norm die een regionale kering heeft, is onder andere gebaseerd op de gevolgen die bij een doorbraak ontstaan. Met schadeberekeningen wordt dan vastgesteld welke norm het beste bij een bepaalde regionale kering past. Dit is de IPO systematiek met bijbehorende vijf-klassen-schadetabel en ooit zo bedacht in 1999.

Probleem is alleen dat in ’99 geen prijspeil en peiljaar is aangegeven. Hierdoor zijn in de praktijk tot, pak ‘m beet, 2012 de bedragen uit de schadetabel nooit geïndexeerd. Hierna is men wel gaan indexeren, maar alleen vanuit prijsinflatie en niet vanuit economische groei. Daarnaast was ook niet aangegeven hoe geïndexeerd moet worden waardoor, afhankelijk van de rekenaar, andere schadebedragen kunnen ontstaan. Dit is natuurlijk onwenselijk.
Daarom hebben we Jarl Kind gevraagd de achtergrond inzichtelijk te maken en tegelijk een advies op te stellen hoe de schadetabel geactualiseerd kan worden. De adviesnotitie is HIER te vinden.

Hoe nu verder? Deze studie van Jarl heeft natuurlijk grote raakvlakken met de lopende studie rondom de veiligheidsbenadering. En het zou zo maar kunnen dat we over een aantal jaar de huidige schadetabel niet meer, of op en andere manier gebruiken. Maar zolang we de schadetabel wel gebruiken is een advies nodig voor het peiljaar en een uniforme manier hoe deze te indexeren. Hiervoor zal in elk geval een pragmatische keuze gedaan worden die via de BGV aan de stuurgroep wordt voorgelegd. De verwachting is dat jullie hier in oktober het antwoord op horen.

Werkze en alvast fijne vakantie

Robin

Door |2021-07-22T08:35:48+01:00juli 22nd, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 22 juli 2021: indexeren kun je leren…

8 juli 2021: luminescentie

Hallo ORKers,

Vorige maand had ik een boeiend kennismakingsgesprek met Jelle Moree en Jakob Wallinga van de WUR (Wageningen University & Research). Sinds kort werken we namelijk samen aan het door NWO gefinancierde project EARTHWORK waarin we de ouderdom van onder andere dijken en woonheuvels proberen te achterhalen. Dit gebeurt met luminescentie dateringstechniek en tijdens de kennismaking mocht ik ook een kijkje nemen in het lab. Erg interessant! Maar… wat hebben ‘wij van de praktijk’ eraan? Veel!

Binnen Stowa en dus ook het ORK zijn we altijd bezig om te kijken naar de toepasbaarheid van onderzoek voor de waterbeheerder. Zeker bij meer fundamenteel onderzoek is het goed om bij deze vraag stil te staan omdat dit niet altijd direct duidelijk is. In dit onderzoek helpt een preciezere vaststelling van de ouderdom, van bijvoorbeeld dijken, om beter inzicht te krijgen in de manier waarop mensen op lange termijn omgaan met een veranderend landschap. Hoe ging de mens vroeger om met uitdagingen en kansen die deze veranderingen boden en wat kunnen we daar nu van leren. Deze kennis helpt bij het formuleren van beleid over de waardering en bescherming van dijken en daarmee ook over het toekomstige gebruik van deze dijken. Dit is op zijn beurt weer van belang met het oog op de klimaatverandering en bijbehorende problematiek zoals zeespiegelrijzing.

Maar hoe wordt die ouderdom nu bepaald? In het kort komt het er op neer dat bij luminescentiedatering wordt gekeken en vastgesteld wanneer zandkorrels voor het laatst aan licht zijn blootgesteld. De techniek hoe dit alles wordt onderzocht is wat ingewikkeld, maar in het filmpje hiernaast wordt het door Jakob uitgelegd.

Veel groeten en werkze

Robin

Door |2021-07-08T10:43:30+01:00juli 8th, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 8 juli 2021: luminescentie

24 juni 2021: hoogwaterveiligheidsexpertise

Hallo ORKers,

Yes! We hebben weer iets nieuws bedacht. Dit keer een titel, namelijk die van “hoogwaterveiligheidsexpert”. Dat levert bij Scrabble vast een heleboel punten op! Ik heb het even voor de zekerheid gegoogled… en ja hoor, één hit. En wel in het artikel over de veiligheidsbenadering in de laatste STOWA ter info. Henk van Hemert heeft de titel gekregen, maar ik ben wel benieuwd wie ‘m bedacht heeft. Dat zoek ik nog even na.

Natuurlijk verdient hoogwaterveiligheid een eigen expert, want belangrijk is het onderwerp zeker. Sinds de start van ORK-IV proberen we namelijk manieren te vinden hoe we nog beter de veiligheid van de regionale keringen kunnen beoordelen. Hiervoor is inmiddels een eerste pilots gestart en zullen er op korte termijn nog minstens drie pilots starten. In deze pilots willen we uitzoeken of (en zo ja hoe) we de veiligheidsbenadering kunnen verbeteren. We hopen dat we met de pilots kunnen komen tot een aangepaste veiligheidsaanpak die eenvoudig is waar het kan, maar die ook de instrumenten biedt om voor complexe situaties te komen tot goede veiligheidsoplossingen. Ook kijken we of we in de toekomst meer ruimte te kunnen geven aan regionale aanpak. Vandaar dat we met de pilots gezocht hebben naar een mooie mix van hoog- en laag Nederland en naar stedelijk en landelijk gebied. In een volgende blog zal ik verder in gaan op de pilots.

Nog even terug naar onze hoogwaterveiligheidsexpert Henk. Wat ik altijd zo geweldig vind, is hoe Henk dingen met simpele voorbeelden weet uit te leggen. Of het nu gaat om een elastiek om de sterkte van veen inzichtelijk te maken of een schaatstocht bij faalkansen van dijken… je snapt het in een keer. En mocht het dan toch nog niet helemaal duidelijk zijn. Je kan je altijd bij Henk aanmelden voor een cursus “dijken bouwen op het strand”. Je hoeft in dat geval alleen maar een eigen schep en lekker weer mee te nemen. Maar let op: vol is vol.

Werkze en tot de volgende blog

Robin

Door |2021-06-24T09:00:07+01:00juni 24th, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 24 juni 2021: hoogwaterveiligheidsexpertise

10 juni 2021: stuurgoep ORK

Hallo ORKers,

Corona-dip of writers block ik weet even niet wat het was, maar ik kon lastig de energie vinden om ergens over te schrijven. En dat ondanks er veel loopt en genoeg te melden is… oh ja en ik heb inmiddels mijn eerste vaccinatie ontvangen.

Gisteren was er weer een stuurgroep bijeenkomst waar we weer de hoofdpunten van het ORK bij de kop hebben gepakt. Ook hebben we een nieuw lid verwelkomd, Niels Minnen van Rijnland komt ons versterken. Welkom Niels!

Er stonden twee hoofdonderwerpen op het programma. Ten eerste de veiligheidsbenadering (hoe kan het ook anders) en een open discussie over de mogelijkheden van systeemwerking in relatie tot de waterveiligheid.

Hans Post leidde de discussie in. In het veiligheidsdenken kunnen maatregelen in het watersysteem worden getroffen die de hoogte van de maatgevende waterstand verminderen of de gevolgen van de overstroming beperken. Te denken valt aan de inzet van waterbergings- of overlaatgebieden, gemaalcapaciteit, compartimentering van de boezem, enzovoort. Een aantal waterschappen heeft al studies hiernaar verricht. Zo zijn er bij ons in elk geval studies bekend van Waternet, Rijnland, Hollands Noorderkwartier en Rivierenland. Misschien zijn er ook bij andere waterschappen van dit soort voorbeelden. Als dat zo is dan horen we dat graag zodat dit als input voor de studies rondom de nieuwe veiligheidsbenadering kan dienen. Dus: meldt het, dit helpt ons weer bij de veiligheidsbenadering.

Weer even terug naar het begin. We zijn natuurlijk heel blij dat Niels de stuurgroep komt versterken. Maar dat betekent ook dat we Evert Hazenoot hebben moeten uitzwaaien. Evert geniet nu van zijn pensioen, tenminste dat neem ik aan. Dat gunnen we hem natuurlijk graag maar het is toch wel erg jammer dat we zijn kennis, gezelligheid, kunde en betrokkenheid moeten missen. Evert: bedankt voor alles wat je aan het ORK hebt gegeven!!!!

Veel groeten en werkze vandaag weer

Robin

Door |2021-06-10T11:47:15+01:00juni 10th, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 10 juni 2021: stuurgoep ORK

26 april 2021: Bevers in de spotlight.

Hallo ORKers,

Dit keer heb ik even niet een heel groot onderwerp om te bespreken… dat komt volgende keer weer. Dit keer dus even een korte blog.
Afgelopen weekend was er een item over bevers bij Vroege Vogels (BNN-VARA) en die is te leuk om zomaar aan jullie voorbij te laten gaan. Het item duurt ongeveer 9 minuten waarbij Ronald Wolters en Vilmar Dijkstra aan het woord zijn. Ik vond het heel leuk om te luisteren!

Veel groeten en werkze in deze door vrije dagen gedomineerde weken.

Robin

Door |2021-04-26T09:50:15+01:00april 26th, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 26 april 2021: Bevers in de spotlight.

1 april 2021: Droogteseizoen 2021 is gestart!

Hallo ORKers,

Vandaag start het droogteseizoen, een mooi moment om het met jullie te hebben over de kwetsbaarheid van dijken.

Dijken hebben verschillende kenmerken (belastingen en vormen van degradaties of aantastingen waar ze kwetsbaar voor zijn), die relevant zijn voor toetsing, de planning van beheer en onderhoud en tijdens crises situaties. Vorig jaar is in opdracht van STOWA door Ece Ozer van de TU Delft een overzicht opgesteld dit soort kenmerken en van mogelijke (remote) technieken voor het monitoren hiervan. Ook zijn eisen aan de techniek benoemd zoals: inzetbaarheid, betrouwbaarheid, resolutie, enzovoort. Dit is een mooi overzicht die we graag willen delen via deze LINK.

Waar wij ORKers behoefte aan hebben is inzicht in geschikte inspectietechnieken voor de genoemde kenmerken. De wens bestaat om op basis van het overzicht kansrijke combinaties van techniek te identificeren en te testen in pilots, zoals de pilot monitoring verdroging veenkaden. Met als uiteindelijke doel de inspectie van de keringen goed te kunnen ondersteunen, eventuele aantastingen op tijd te zien en dankzij inzichten uit het studie “toetsen op degradatie” het benodigde onderhoud te kunnen plannen.

We willen daarom graag een prijsvraag uitschrijven. En 1 april leek ons wel een mooie datum om de aankondiging hiervan wereldkundig te maken. Meer informatie volgt naar verwachting begin mei waarna we in juni een eerste selectie willen maken van methoden waar we echt in geloven.

Zinvolle ideeën mogen natuurlijk al aandragen worden. En als iemand zich geroepen voelt om de ideeën mee te beoordelen…. dan horen we dat ook graag, maar wel daarbij de opmerking: beide (aandragen en beoordelen) is natuurlijk niet de bedoeling.

Veel groeten en een fijne dag

Robin

Door |2021-04-06T06:26:54+01:00april 1st, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 1 april 2021: Droogteseizoen 2021 is gestart!

16 maart 2021: Kenniscentrum bever!

Hallo ORKers,

In oktober vorig jaar was het al aangekondigd… samen met de UvW, de Zoogdiervereniging, RWS, ProRail en IPO, wordt een kenniscentrum voor bevers opgezet. Mijn veronderstelling toen, dat eind 2020 de overeenkomst getekend zou zijn, was te positief. Maar nu is het dan zover… we, maar vooral de Zoogdiervereniging, gaan van start!

De bever is, na een afwezigheid van ruim 150 jaar, eind jaren tachtig opnieuw geïntroduceerd. Aanvankelijk groeide de groep langzaam, maar sinds 2011 gaat het best wel hard eigenlijk. Inmiddels leven in bijna alle provincies bevers. De verwachting is dat zowel de verspreiding als de aantallen voorlopig blijven toenemen. Dit zorgt op de meeste plekken voor een positieve impact op de biodiversiteit, maar tegelijkertijd ontstaan er ook conflicten, waar snel op ingespeeld moet worden. Om dit goed te kunnen doen zullen we meer te weten moeten komen over de bever. Kennis en ervaring opdoen met maatregelen is nodig om in de toekomst op een duurzame manier met de bever samen te leven.

Aangezien de beverpopulatie groeit, zijn er steeds meer partijen en particulieren die te maken krijgen met bevers. Het delen van kennis en ervaring is belangrijk, zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Daarom is het de bedoeling om met dit (digitale) kenniscentrum alle actuele en relevante informatie over de bever te bundelen en in november te lanceren. Super dat dit initiatief nu van start gaat. Elze en Vilmar… zet ‘m op!

Fijne dag en werkze

Robin

Door |2021-03-16T08:09:59+01:00maart 16th, 2021|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 16 maart 2021: Kenniscentrum bever!
Go to Top