Hallo ORKers,

Vorige maand had ik een boeiend kennismakingsgesprek met Jelle Moree en Jakob Wallinga van de WUR (Wageningen University & Research). Sinds kort werken we namelijk samen aan het door NWO gefinancierde project EARTHWORK waarin we de ouderdom van onder andere dijken en woonheuvels proberen te achterhalen. Dit gebeurt met luminescentie dateringstechniek en tijdens de kennismaking mocht ik ook een kijkje nemen in het lab. Erg interessant! Maar… wat hebben ‘wij van de praktijk’ eraan? Veel!

Binnen Stowa en dus ook het ORK zijn we altijd bezig om te kijken naar de toepasbaarheid van onderzoek voor de waterbeheerder. Zeker bij meer fundamenteel onderzoek is het goed om bij deze vraag stil te staan omdat dit niet altijd direct duidelijk is. In dit onderzoek helpt een preciezere vaststelling van de ouderdom, van bijvoorbeeld dijken, om beter inzicht te krijgen in de manier waarop mensen op lange termijn omgaan met een veranderend landschap. Hoe ging de mens vroeger om met uitdagingen en kansen die deze veranderingen boden en wat kunnen we daar nu van leren. Deze kennis helpt bij het formuleren van beleid over de waardering en bescherming van dijken en daarmee ook over het toekomstige gebruik van deze dijken. Dit is op zijn beurt weer van belang met het oog op de klimaatverandering en bijbehorende problematiek zoals zeespiegelrijzing.

Maar hoe wordt die ouderdom nu bepaald? In het kort komt het er op neer dat bij luminescentiedatering wordt gekeken en vastgesteld wanneer zandkorrels voor het laatst aan licht zijn blootgesteld. De techniek hoe dit alles wordt onderzocht is wat ingewikkeld, maar in het filmpje hiernaast wordt het door Jakob uitgelegd.

Veel groeten en werkze

Robin