Hallo ORKers,

Niet direct ORK, maar toch heel nauw met ons verbonden…. De ‘kennisdag instandhouding waterkeringen’ gaat helaas niet door.

Maar er is toch een alternatief voor de kennisdag. De hoogwatercalamiteiten van afgelopen zomer bieden namelijk een ‘mooie’ aanleiding om daar op in te zoomen. In een digitale bijeenkomst zullen we worden meegenomen naar een drietal plekken waar het afgelopen zomer mis ging. Dit gebeurt door de ogen van de beheerder en daardoor erg herkenbaar: hoe ging Waterschap Limburg om met het tekort aan capaciteit om het gehele areaal te kunnen controleren. Welke acties onderneemt Rijnland nu om de kadedoorbraak bij Reeuwijk in beeld te brengen en te herstellen. En tot slot worden we door Vallei en Veluwe meegenomen naar de afschuiving van de Hoendijk bij Hattem. Kortom een erg interessant programma die in bizar korte tijd is samengesteld. Hulde en dank voor onze collega beheerders die hier zo voortvarend bij hebben geholpen. Wie mee wil genieten… HIER is een aanmeldingslink.

De vakantie zit er weer op voor de meeste collega’s. Veel werkplezier en ik hoop jullie weer wat vaker in het echt te zien in een mooie combinatie van thuis en op kantoor werken.

Robin