Hallo ORKers,

De pilot Zwolle is afgerond! Dat is mooi nieuws. Oorspronkelijk hadden we bij deze pilot het idee om met een scrum methode snel, in een maandje of drie, tot antwoorden op de onderzoeksvragen te komen. Ik heb even teruggekeken en het startoverleg was op 4 oktober 2018. Het scrummen is dus niet helemaal van de grond gekomen. Maar het is wel gelukt om tot een samenwerking te komen tussen provincie, waterschap en gemeente en dat maakt de pilot bijzonder en waardevol.

Met de pilot Zwolle hebben we bereikt dat we ook andere mogelijkheden laten zien om een gebied op een doelmatige manier te beschermen tegen hoog water. Met de pilot geven we een eerste aanzet hoe we slim kunnen investeren om op een optimale manier de veiligheid van een dynamisch gebied te kunnen bereiken, door bijvoorbeeld het plaatsen van een gemaal of slimme ruimtelijke inrichting. Vroeger werd dit afwentelen genoemd… en dat is natuurlijk niet aardig. Maar door het juist samen op te pakken is het in een keer geen afwentelen meer, maar los je gewoon samen een probleem op! Dat we daar niet eerder op zijn gekomen.

Bij deze wil ik het Zwolle team hartelijke bedanken voor het mee denken én werken. Dianne, Marieke, Mirjam, Andreas, Toin, Ronald en Ferdi bedankt hiervoor.

Hartelijke groet en werkze

Robin