Hallo ORKers,

Deze week is de stuurgroep van het ORK weer bij elkaar geweest. Op een of andere manier vind ik die bijeenkomsten altijd spannend terwijl ik weet dat ze altijd goed gaan. Stom van mezelf om dit spannend te vinden, maar ik krijg dat gevoel nooit uitgezet van te voren.

Maar goed, het was weer een prettig overleg met als belangrijkste onderwerpen: het jaarplan voor 2021 en de veiligheidsbenadering. Het jaarplan voor volgend jaar is vastgesteld en laat zien welke onderwerpen volgend jaar aandacht gaan krijgen.

Rondom de veiligheidsbenadering zijn inmiddels een aantal onderzoeken afgerond of in ver gevorderd stadium en we kunnen ondertussen concluderen dat er geen argumenten gevonden zijn die een expliciete keuze voor behoud van de huidige benadering of een overstap naar de primaire systematiek motiveren of zelfs vereisen. Wel lijkt duidelijk dat de huidige benadering tenminste verbetering verdient. Voor de stuurgroep was dit aanleiding genoeg om al een beetje voor te sorteren op de conclusie dat een overstap naar de primaire systematiek niet nodig is, maar dat gezocht moet worden in maatwerk. Hiervoor zullen volgend jaar een aantal pilots uitgevoerd worden met als doel te kijken of we deze conclusie definitief kunnen trekken en om te kijken of verbetervoorstellen van de huidige benadering ook echt wat opleveren als het gaat om doelmatigheid, uitlegbaarheid en pragmatisme. Kortom, we kunnen weer verder en ik wens echt ieder onderzoeksprogramma zo’n stuurgroep die op een prettige en betrokken manier op de juiste hoofdlijnen weet te sturen.

Voor ik dit bericht afsluit moet ik jullie nog het volgende melden: de handmatige hertellingsprocedure is afgerond en ik kan jullie eindelijk melden wie de 100e volger van mijn blog is. Rapapa… dat is Bart Vonk. Welkom Bart, hierbij de digitale felicitaties en hiernaast een foto hoe we dit heugelijke moment eigenlijk hadden willen vieren.

Werkze en succes met de laatste loodjes richting kerst

Robin