Hallo ORKers,

Je zou bijna vergeten dat er naast ORK nog meer bestaat, maar bij Stowa worden een heel aantal andere bijzondere studies uitgevoerd. Eén daarvan is de studie naar een integrale risico analyse die onder de vlag van de commissie wateroverlast wordt uitgevoerd.

In deze studie wordt het risico op inundatie ofwel waterbezwaar in een gebied bekeken. Dit waterbezwaar kan verschillende oorzaken hebben, heftige of langdurige regenbuien of doordat een kering niet doet waarvoor zij bedoeld is. Dit is interessant omdat op deze manier verschillende oorzaken van waterbezwaar met elkaar, integraal dus, vergeleken worden. Door deze integrale kijk kan makkelijker een doelmatige oplossing gekozen worden omdat niet alleen de oorzaken maar ook de kosten integraal bekeken worden. En hier wordt het dus erg interessant, ook voor de regionale keringen!

Veel van de regionale keringen zijn ondertussen versterkt, maar de lager genormeerde keringen moeten nog aangepakt worden. Het zijn juist deze laag genormeerde keringen waarbij vragen naar voren komen of de kosten van de geplande versterking wel opwegen tegen het resultaat. Al bij een aantal waterschappen wordt gekeken of een andere ingreep dan puur het versterken van de kering, kan helpen bij het bereiken van de gewenste veiligheid. Je kan bijvoorbeeld denken aan het vergroten van de gemaalcapaciteit of gebruik te maken van compartimentering. De integrale risicoanalyse kan helpen bij het maken van dit soort keuzes.

Om de toepasbaarheid te testen willen we starten met casussen waarbij we eerst gaan kijken hoe we tot een gebiedsnorm kunnen komen. En als we die norm hebben, hoe we daar vervolgens eisen van maken voor de keten, het systeem en de keringen. Op het moment dat we eisen voor de kering hebben, zijn er waarschijnlijk ook verschillende mogelijkheden om te voldoen aan die eisen. Natuurlijk kan dat door ‘gewoon’ te versterken, maar ook kwalitatief toetsen, aangepast beheer en bewezen sterkte worden ineens kansrijk. De kansen lijken groot… ik wordt er helemaal blij van, wat is het toch heerlijk dat we dit soort vraagstukken mee mogen werken.

Veel groeten en werkze

Robin

PS. Er was hier thuis even paniek gisteren. Het koffiezetapparaat had het begeven, maar dat is gelukkig weer opgelost!