Hallo ORKers,

Het is weer even geleden, maar daar zijn we weer. De vakantie was lekker en dit keer in Nederland. Voor de temperatuur hoefde je het ook niet veel verder te zoeken trouwens. Toen Nederland op zijn heetst was, zijn wij naar het exotische Ameland vertrokken en na een aantal relaxte weken weer met de voorlopers van storm Francis teruggewaaid.

Het werk gaat dus weer beginnen en er komen bij ORK weer een heel aantal leuke onderwerpen voorbij de komende maanden. Een van die onderwerpen is de zorgplicht voor de regionale keringen, of zoals sommigen die liever noemen: de zorgtaak. We willen graag de consequenties van sturing op de zorgtaak in beeld brengen. Vervolgens willen we goede afspraken tussen toezichthouder en beheerder ontwikkelen over het uitvoeren van de zorgtaak en de invulling van het toezicht daarop.

Een aantal waterschappen zijn hier al in meer of mindere mate mee bezig zoals Aa en Maas, HHNK en Vallei en Veluwe. De ervaringen van deze waterschappen gebruiken we om te kijken of we tot een landelijke aanpak kunnen komen. Hierbij ontstaan vervolgens ook kansen om door een goede invulling van de zorgtaak doelmatiger om te gaan bij toetsing en verbetering van de regionale keringen.

Vanuit het ORK zal Aart Los trekker worden van dit onderwerp. Aart: super dat je dit oppakt, maar het is natuurlijk ook op je lijf geschreven gezien je rol bij de Unie. Als iemand vragen of slimme opmerkingen heeft ten aanzien van de zorgtaak regionaal, dan horen wij dat graag.

Veel groeten en werkze weer!

Robin