Hallo ORKers,

Dat het droog is, ondanks de regen van afgelopen dagen, is ondertussen geen nieuws meer. Vraag blijft wel wat de meteorologische droogte nu betekent voor de droogte van de kaden zelf. Ondanks dat inspecties van de kaden een belangrijke schakel zal blijven vormen, zouden we toch ook graag op een andere manier geïnformeerd willen worden wanneer droogtegevoelige kaden te droog worden. Daarom is dit jaar een onderzoek gestart onder de naam ‘droogtescan’. Samen met hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard proberen we inzicht te krijgen in de waterhuishouding van boezemkades in tijden van langdurige droogte. En het treft… we lijken er in geslaagd om het droogste jaar van de afgelopen eeuw te kiezen.

Wat we in de droogtescan doen komt er in het kort op neer dat satellieten vlak dekkende schattingen leveren van hoe droog de kering is. Deze schattingen worden vergeleken met een tiental raaien met peilbuizen die de daadwerkelijke droogte in de kade meten. De afgelopen maanden is gewerkt aan een applicatie waarin de satellietgegevens zichtbaar worden gemaakt en zijn de peilbuizen geplaatst en afgesteld. Sinds een paar weken wordt er ook echt gemeten. Het zou mooi zijn als deze methode in de toekomst operationeel wordt omdat dan beter risico-gestuurd geïnspecteerd kan worden en daardoor zorgvuldiger inspecteurs ingezet kunnen worden. Want man-kracht is schaars in tijden van extreme droogte.

Op onze website is meer uitleg te vinden over wat we met de droogtescan doen. Daarnaast is een film gemaakt door Stefan Flos. De film staat hiernaast en laat op een mooie manier het werk zien van een aantal vakmensen.

Veel groeten, werkze en tot de volgende keer

Robin