Hallo ORKers,

De beste wensen voor 2021! Zoals jullie misschien is opgevallen, zitten we nog steeds in een lockdown. Dus in dat opzicht is er niet veel veranderd sinds de eerste blog van maart vorig jaar. Maar in andere opzichten zijn er gelukkig wel stappen gezet die dit jaar tot nieuwe, vernieuwde of bevestigende inzichten zullen leiden. Hierbij alvast een tipje van de sluier van wat jullie van ons dit jaar kunnen verwachten…

Op dit moment wordt, ten aanzien van de zorgplicht bij regionale keringen, een inventarisatie uitgevoerd bij beheerders en toezichthouders. De verwachting is dat dit begin februari tot een advies leidt hoe dit verder opgepakt kan worden.

2021 zal daarnaast in het teken staan van pilots rondom de veiligheidsbenadering. Aan de ene kant worden deze maand de pilots bij Rivierenland en HHNK afgerond en tegelijk worden deze maand nieuwe pilots in de startblokken gezet die ons zullen gaan helpen om tot een beter passende veiligheidsbenadering te komen. Nadat we eind januari weer met de werkgroep bij elkaar zijn geweest zal ik hier verder op in gaan.

Naast deze grote onderwerpen zullen we ons ook buigen over kleinere vraagstukken zoals een aanpassing in de leidraad ten aanzien van de hoogte-toets. En zullen we, naar aanleiding van de ROR, een advies opstellen over hoe in het vervolg om te gaan met de schadebedragen-tabel en de indexering daarvan. Ook komen onderwerpen als waterschapshistorie en de bever aan bod.

Zo alles bekijkend lijkt ook 2021 weer een mooi ORK-jaar te gaan worden!

Veel groeten en werkze

Robin