Hallo ORKers,

Corona-dip of writers block ik weet even niet wat het was, maar ik kon lastig de energie vinden om ergens over te schrijven. En dat ondanks er veel loopt en genoeg te melden is… oh ja en ik heb inmiddels mijn eerste vaccinatie ontvangen.

Gisteren was er weer een stuurgroep bijeenkomst waar we weer de hoofdpunten van het ORK bij de kop hebben gepakt. Ook hebben we een nieuw lid verwelkomd, Niels Minnen van Rijnland komt ons versterken. Welkom Niels!

Er stonden twee hoofdonderwerpen op het programma. Ten eerste de veiligheidsbenadering (hoe kan het ook anders) en een open discussie over de mogelijkheden van systeemwerking in relatie tot de waterveiligheid.

Hans Post leidde de discussie in. In het veiligheidsdenken kunnen maatregelen in het watersysteem worden getroffen die de hoogte van de maatgevende waterstand verminderen of de gevolgen van de overstroming beperken. Te denken valt aan de inzet van waterbergings- of overlaatgebieden, gemaalcapaciteit, compartimentering van de boezem, enzovoort. Een aantal waterschappen heeft al studies hiernaar verricht. Zo zijn er bij ons in elk geval studies bekend van Waternet, Rijnland, Hollands Noorderkwartier en Rivierenland. Misschien zijn er ook bij andere waterschappen van dit soort voorbeelden. Als dat zo is dan horen we dat graag zodat dit als input voor de studies rondom de nieuwe veiligheidsbenadering kan dienen. Dus: meldt het, dit helpt ons weer bij de veiligheidsbenadering.

Weer even terug naar het begin. We zijn natuurlijk heel blij dat Niels de stuurgroep komt versterken. Maar dat betekent ook dat we Evert Hazenoot hebben moeten uitzwaaien. Evert geniet nu van zijn pensioen, tenminste dat neem ik aan. Dat gunnen we hem natuurlijk graag maar het is toch wel erg jammer dat we zijn kennis, gezelligheid, kunde en betrokkenheid moeten missen. Evert: bedankt voor alles wat je aan het ORK hebt gegeven!!!!

Veel groeten en werkze vandaag weer

Robin