Hallo ORKers,

Eigenlijk had ik dit al eerder willen vertellen, maar ik ben een beetje vertraagd door de vakantie. Vorige week hebben we redelijk impulsief besloten om toch ergens een huisje te boeken met z’n vijven en het werk even te laten. Drenthe is het geworden…. onder het mom van: laten we eens gek doen.

Wat ik eigenlijk wilde melden is dat een inventarisatie is uitgevoerd naar het toepassen van de zorgplicht bij de regionale keringen. Hiervoor zijn alle waterschappen, provincies, RWS en ILT geïnterviewd en de positieve conclusie is dat eigenlijk iedereen wel op een bepaalde manier hier mee aan de slag is. Wel is duidelijk dat de regionale zorgplicht bij de meesten nog grotendeels in de kinderschoenen staat en dat er flinke onderlinge verschillen zijn als het gaat om tempo en ambitieniveau. De Conclusies van de inventarisatie zijn HIER te vinden.

Inmiddels zijn de conclusies en aanbevelingen besproken in de begeleidingsgroep-visie en is afgesproken dat we ons gaan richten op het duidelijk krijgen wat nu eigenlijk goed genoeg is als het om de regionale zorgplicht gaat, wat kunnen beheerder en toezichthouder van elkaar verwachten en wat hebben ze van elkaar nodig? Hierbij kan bijvoorbeeld een landelijke richtlijn helpen.
Ook willen we ons richten op regionale samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld door het sluiten van regionale convenanten zodat we elkaar makkelijker scherp kunnen houden op de kwaliteit van de zorgplicht. Verdere uitwerking kan vervolgens plaatsvinden in de omgevingsverordening of omgevingsvisie. Het was een boeiend proces tot nu toe en wat zeker een vervolg krijgt.

Trouwens wisten jullie dat je onderweg naar Drenthe langs een leuk landschappelijk fenomeen komt? Met een kleine omweg kom je vlak bij Dwingeloo een pingoruïne tegen, ook wel bekend als “The Pingo of Dwingloo”.

Werkze en veel groeten

Robin