Hallo ORKers,

Luis Benavides Narvaez is vast niet bij jullie allemaal bekend, maar daar zal ik nu verandering in brengen. Luis heeft namelijk aan de Hogeschool van Amsterdam een afstudeervak gedaan wat ook voor ons relevant is. In zijn studie probeert hij een realistischer beeld van de buitenwaartse stabiliteit bij regionale keringen te krijgen. Bij toetsingen worden de buitentaluds namelijk vaak afgekeurd terwijl dat niet aansluit bij het gevoel van de beheerder. Onrealistische toetsresultaten, lijkt het dus.

In het afstudeervak richtte Luis zich op het verkrijgen van een meer realistisch beeld van de berekende stabiliteit van buitentaluds van boezem- en kanaalkaden. Uitgevoerde gevoeligheidsanalyses tonen aan dat de cohesie van de grond in het kadelichaam, de helling van het buitentalud en de mate van na-ijling van de grondwaterstand significante invloed op de berekende stabiliteit hebben. Het toepassen van voorzichtige en dus ongunstige waarden leiden daardoor al snel tot een erg lage berekende stabiliteit. Zodoende wordt bij een toets op veiligheid aanbevolen deze kenmerken goed te bepalen, omdat het hanteren van veilige waarden vrijwel zeker tot het afkeuren op de buitenwaartse stabiliteit leidt. Gezien de grote invloed, verdient het sowieso aanbeveling de onder water! toestand van het buitentalud goed te inspecteren, omdat aantasting door graverij of erosie tot een sterke afname van de stabiliteit leidt.

Gisteren heeft Luis zijn eindpresentatie gegeven. Een duidelijke presentatie van een goed uitgevoerd onderzoek. De begeleiders hebben hem dan ook met een 8,9 beloond. Gefeliciteerd Luis! Het rapport wordt ook uitgebracht als Stowa rapport, maar voor wie niet kan wachten tot het zover is en het niet erg vindt om 20 Mb te downloaden… HIER kan je hem al inzien.

Veel werkplezier en tot de volgende blog.

Robin