Hallo ORKers,

Vandaag start het droogteseizoen, een mooi moment om het met jullie te hebben over de kwetsbaarheid van dijken.

Dijken hebben verschillende kenmerken (belastingen en vormen van degradaties of aantastingen waar ze kwetsbaar voor zijn), die relevant zijn voor toetsing, de planning van beheer en onderhoud en tijdens crises situaties. Vorig jaar is in opdracht van STOWA door Ece Ozer van de TU Delft een overzicht opgesteld dit soort kenmerken en van mogelijke (remote) technieken voor het monitoren hiervan. Ook zijn eisen aan de techniek benoemd zoals: inzetbaarheid, betrouwbaarheid, resolutie, enzovoort. Dit is een mooi overzicht die we graag willen delen via deze LINK.

Waar wij ORKers behoefte aan hebben is inzicht in geschikte inspectietechnieken voor de genoemde kenmerken. De wens bestaat om op basis van het overzicht kansrijke combinaties van techniek te identificeren en te testen in pilots, zoals de pilot monitoring verdroging veenkaden. Met als uiteindelijke doel de inspectie van de keringen goed te kunnen ondersteunen, eventuele aantastingen op tijd te zien en dankzij inzichten uit het studie “toetsen op degradatie” het benodigde onderhoud te kunnen plannen.

We willen daarom graag een prijsvraag uitschrijven. En 1 april leek ons wel een mooie datum om de aankondiging hiervan wereldkundig te maken. Meer informatie volgt naar verwachting begin mei waarna we in juni een eerste selectie willen maken van methoden waar we echt in geloven.

Zinvolle ideeën mogen natuurlijk al aandragen worden. En als iemand zich geroepen voelt om de ideeën mee te beoordelen…. dan horen we dat ook graag, maar wel daarbij de opmerking: beide (aandragen en beoordelen) is natuurlijk niet de bedoeling.

Veel groeten en een fijne dag

Robin